Về Kha Gồ

Bắt đầu bằng tình yêu và niềm tin vào những sản phẩm “quốc hồn quốc tuý”, với quan niệm tinh hoa ẩm thực không chỉ ở ngon mà còn phải sạch và tốt cho sức khoẻ. Khô – món ăn quen thuộc của hầu hết mọi thế hệ người Việt được chúng tôi vung đắp và nghiên cứu với những công thức, hương vị riêng, tạo nên những hương vị vừa quen vừa lạ. Kha Gồ, Kheo Hô, Kho Bồ, một chút vui tươi, một chút hương vị, và một chút yêu thương.